Noves mesures contra la COVID-19 a partir del 15 de juliol

Noves mesures aprovades pel PROCICAT a partir del 15 al 23 de juliol de 2021

Horaris de tancament

L’horari d’obertura al públic és el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui superar:

 • L’horari màxim de les 22.00 hores en general.
 • L‘horari màxim de les 00.30 hores per a les activitats culturals i esportives, botigues de conveniència, establiments comercials annexos a gasolineres, serveis de restauració, inclosa la recollida a l’establiment i la prestació de serveis a domicili, i salons de jocs, casinos i sales de bingo.
 • L’horari màxim de les 00.30 hores per als espectacles públics i establiments d’oci nocturn a partir del qual es disposa de 30 minuts per al desallotjament

La restauració en àrees de servei de vies de comunicació per a professionals de transport no resta subjecta a cap franja horària.

Àmbit social

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, no poden superar el nombre màxim de 10 persones, llevat que es tracti de convivents.

No es permet el consum ni d’aliments ni de begudes en grup a l’espai públicExcepte les sortides escolars i en l’àmbit de les activitats d’intervenció socioeducativa i en les del lleure educatiu.

No hi poden participar persones que tinguin símptomes de COVID-19 o que hagin d’estar aïllades o en quarantena per qualsevol motiu.

Es recomana que per part de les administracions públiques competents es limiti l’accés als espais  de titularitat pública, com parcs, platges o altres similars, quan no es puguin garantir les condicions de seguretat que evitin aglomeracions de persones entre les 00.30 hores i les 06.00 hores.

Àmbit de l’hostaleria i restauració

Els establiments poden obrir amb subjecció a les condicions següents:

 • Es restableix el consum en barra, amb una separació interpersonal d’1,50 metres.
 • Es limita a 6 persones el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules a l’interior i 10 a l’exterior, llevat que pertanyin a la bombolla de convivència.
 • Distància mínima degudament senyalitzada de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules diferents a l’interior i d’1,5 metres a les terrasses.
 • Distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per a persones que pertanyin a la bombolla de convivència. El tipus i mida de taula han de permetre que es garanteixin les distàncies.
 • A l’interior: aforament del 50% i bona ventilació.
 • No es pot fer cap activitat de ball.

Horaris

 • El servei només es pot dur a terme de les 6:00 hores a les 00:30 hores.
 • Els clients no podran romandre a l’establiment fora d’aquesta franja horària.

Aquest horari no és aplicable als serveis de restauració dels centres de treball, als serveis integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials per donar servei exclusivament a les persones que hi realitzen prestació laboral i a les persones que hi estan ingressades, i als serveis de menjador de caràcter social.

Àmbit cultural

Teatres, cinemes, auditoris i circs, amb programació artística estable

 • Horari: de 6 a 00.30 hores.
 • Aforament al 70% amb un nombre màxim de 1.000 persones per sala i sessió o actuació.
 • Els assistents han d’estar asseguts.
 • S’ha de garantir una bona ventilació .
 • Aforament al 70% i màxim de 3.000 persones per activitats a l’aire lliure o bé en espais físics tancats que compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades. Amb assignació prèvia de seients i registre previ.

Grans recintes

Activitats amb autorització d’aforament superior a 15.000 persones es permet fins el 20% d’aquest aforament sempre i quan es compleixin els requisits següents:

 • Sectors independents de màxim 3.000 persones (els serveis de restauració, lavabos i accessos també han de ser independents).
 • Mesures de circulació i de control d’accessos que evitin aglomeracions.
 • Declaració responsable al Departament de Cultura i a l’Ajuntament corresponent.

Serveis de bar i restauració

 • A les sales de concert, cafès teatre o cafès concert es permet servei de bar.
 • Als restaurants musicals se’ls aplica el que s’estableix en relació amb les activitats d’hostaleria i restauració.

Els titulars de les activitats han de presentar una declaració responsable al departament competent en matèria de cultura i a l’ajuntament del municipi on s’ubiqui l’espai de l’activitat, en la qual s’informarà de les característiques dels sistemes de ventilació i qualitat de l’aire i dels controls d’accessos i mobilitat.

Arxius, biblioteques, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació i arts visuals

 • Horari: de 6 a 00.30 hores.
 • Aforament al 70%.

Activitats populars i tradicionals

 • Permeses tant a l’aire lliure en un espai perimetrat i estàtic com en espais tancats.
 • Públic assegut llevat que es duguin a terme activitats de ball, amb mascareta.
 • Requisits d’aforament i de limitació de persones establerts, en funció de les condicions de ventilació i de control d’accessos i mobilitat de l’activitat. Amb un 70% de l’aforament i un màxim de 1.000 persones, o de 3.000 si la ventilació és reforçada.

Assemblees

 • Es permeten les assemblees presencials d’entitats culturals, esportives i associatives amb un aforament del 70% i:
  • Com a màxim 1.000 persones i condicionat a garantir específicament la ventilació mínima establerta a la normativa vigent en matèria d’instal·lacions tèrmiques d’edificis.
  • Com a màxim 3.000 persones si les instal·lacions en espais oberts o bé en espais tancats que compleixen les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades i les mesures de control d’aglomeracions.

Més informació

Menú