Adaptació i/o reducció de jornada per cures

Qui ho pot sol·licitar?

Les persones treballadores per compte d’altri que acrediten deures de cura respecte del cònjuge, parella de fet o de familiars de fins al segon grau i que compleixin els següents requisits:

Que sigui necessària la presència de la persona treballadora per cuidar a un familiar per raons d’edat, malaltia o discapacitat.

Que el Govern prengui mesures relacionades amb el COVID-19 que impliquen el tancament de centres educatius o de qualsevol altra naturalesa que dispensaven cura o atenció a les persones necessitades d’aquests.

Que la persona que fins al moment es feia càrrec de la cura o assistència directes de la persona que ho necessita no pugui continuar fent-ho per causes justificades relacionades amb el COVID-19.

Quin són els terminis?

Es pot sol·licitar des del 18 de març de 2020.

Què cal fer?

Demanar-ho a l’empresa.

És compatible amb la resta d’ajuts?

Sí.

Menú