Ajut extraordinari per les activitats del lleure educatiu

 A qui s’adreça?

Famílies de Catalunya amb ingressos anuals bruts inferiors a 25.180,44 € que inscriguin els seus fills d’entre 3 i 17 anys a activitats de lleure educatiu. Les famílies tenen dret a un ajut econòmic per cada fill/a inscrit.

En què consisteix?

  • Ajut de 100 €: si la inscripció és per participar en colònies, acampades, estades esportives, rutes, rutes esportives o camps de treball
  • Ajut de 80 €: si la inscripció és per a una activitat sense pernoctació.

Com és concreta?

La prestació té caràcter puntual i, per tant, es farà efectiva amb un únic pagament mitjançant transferència bancària a l’entitat o empresa que organitzi l’activitat, que hauran de realitzar la corresponent sol·licitud.

Menú