Ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19

S’obre una nova convocatòria dels ajuts a productors agraris per compensar la pèrdua d’ingressos derivada de la manca de funcionament de determinats canals de comercialització com a conseqüència de la crisi sanitària de la COVID-19.

Quins pot demanar els ajuts?

  • Persones productores, físiques o jurídiques que siguin titulars d’explotacions agràries i que hagin presentat la DUN 2020, i productors/res dels productes detallats a l’Ordre ARP/108/2020, de 2 de juliol
  • Tenir condició de PIME
  • Tenir un decreixement de facturació de, com a mínim, el 30% (inclosa la facturació on-line) durant algun dels mesos dins del període comprès entre l’1 de març de 2020 i el 30 de juny del 2020

Quin és el termini de presentació de les sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licituds comença l’endemà de la publicació de la Resolució ARP/2447/2020, de 30 de setembre en el DOGC i finalitza el 21 d’octubre de l’any 2020, inclòs.

On s’ha de presentar la documentació?

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/

Per a més informació aquí i aquí

 

Menú