Ajuts de minimis destinats a les explotacions ovines i caprines amb dificultats de comercialització de xais i cabrits, durant els mesos de març i abril

Convocar els ajuts de minimis destinats a les explotacions ovines i caprines amb dificultats de comercialització de xais i cabrits durant els mesos de març i abril, com a conseqüència de l’estat d’alarma declarat per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 i les seves pròrrogues.

Quins pot demanar els ajuts?

Persones físiques o jurídiques, o ens sense personalitat jurídica, que presentin o hagin presentat al 2020, la sol·licitud única prevista al Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, que reuneixin els requisits del Reial Decret 1075/2014, de 19 de desembre, i que siguin titulars d’una explotació inscrita al Registre general d’explotacions ramaderes (REGA), i, en concret, els titulars d’explotacions ovines i caprines.

On s’ha de presentar la documentació?

Les persones interessades han de presentar la documentació per mitjans telemàtics a través de l’aplicació del DARP DUN https://aplicacions.agricultura.gencat.cat/dunweb

Per a més informació aquí

Menú