Ajuts de minimis per al foment de les actuacions relacionades amb la biodiversitat cultivada

Aprovar les bases reguladores dels ajuts destinats a la biodiversitat cultivada. L’objecte de l’ajut és fomentar la conservació del patrimoni fitogenètic català a fi de preservar les varietats locals d’interès agrari.

Quins pot demanar els ajuts?

Les entitats de conservació públiques i privades que duguin a terme tasques de conservació i caracterització de les varietats locals

Quines actuacions són subvencionables?

  1. Actuacions de prospecció: recerca de varietats locals i de la informació etnobotànica associada.
  2. Actuacions de caracterització de varietats: procés de descripció dels diferents caràcters morfològics, hereditaris, que poden ser observats amb facilitat, que s’expressen al llarg del cicle del cultiu, en tots els ambients, que permeten la seva distinció amb prou homogeneïtat i que manifesten prou estabilitat en les diferents generacions.
  3. Actuacions de manteniment dels bancs de germoplasma d’espècies agrícoles.
  4. Actuacions de multiplicació: la multiplicació comporta el cultiu de les varietats locals amb la finalitat d’obtenir o produir material de multiplicació (llavors, empelts, esqueixos…)
  5. Realització d’anàlisis: aquesta actuació es podrà dur a terme sempre que se sol·licitin i certifiquin les actuacions vinculades, segons el tipus d’anàlisis

On s’ha de presentar la documentació?

Les sol·licituds per acollir-se a aquests ajuts s’han de presentar per mitjans telemàtics des de la pàgina web http://seu.gencat.cat/

Per a més informació aquí

Menú