Ajuts extraordinaris en l’àmbit de l’educació en el lleure i les activitats extraescolars per fer front a les conseqüències de la COVID-19

Ajut econòmic extraordinari d’emergència destinat a les entitats, les empreses i les persones treballadores autònomes del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars per front a les conseqüències de la COVID-19.

Qui ho pot demanar?

Poden beneficiar-se d’aquesta convocatòria les entitats, les empreses, les associacions, les federacions, els centres docents privats i les persones treballadores autònomes dels sectors de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars que desenvolupin l’activitat a Catalunya

Sol·licituds: 

Les sol·licituds i altres tràmits associats al procediment de concessió, verificació i control dels ajuts s’han de formalitzar exclusivament pel canal electrònic. El formulari de sol·licitud normalitzat està disponible al portal corporatiu de tramitació Canal Empresa (https://canalempresa.gencat.cat), i aquest formulari específic de la convocatòria és el que s’ha d’utilitzar per presentar la sol·licitud. Una vegada emplenat el formulari, s’ha de presentar electrònicament a través del Canal Empresa.

Termini: 

Les sol·licituds es poden presentar a partir de les 9.00 hores del dia 16 de febrer. El termini estarà obert fins a les 15.00 hores del dia 1 de març.

Més informació

Menú