Cancel·lació de viatges per mitjans de transport diferents als de l’avió

Quan el trajecte s’hagués de realitzar per mar o altres vies navegables, la companyia que hagués cancel·lat el viatge, haurà d’oferir al viatger a escollir entre una alternativa de viatge o el reemborsament de l’import abonat.

Si és una companyia d’autobús o autocars qui cancel·la el viatge, aquesta haurà d’oferir igualment al viatger, la possibilitat d’escollir entre una alternativa de viatge o el reemborsament de l’import abonat.

En altres supòsits quan sigui el viatger el que no pugui portar a terme el viatge com a conseqüència de les mesures decretades per l’estat d’alarma o que la companyia l’hagi suspès per aquest motiu, aquest tindrà dret a resoldre el contracte sense penalització ( veure informació sobre terminis a l’apartat com reclamar)

Menú