Bases reguladores de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.

Cndicions per a la concessió de subvencions a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció afectades econòmicament per la situació de crisis ocasionada per la COVID-19 per tal de poder fer efectiva la continuïtat de la seva activitat amb el manteniment dels treballadors/ores amb contracte indefinit.

Programa Acelera per a la digitalització de Pimes

Una de les qüestions principals que aquesta crisi està posant de manifest és la necessitat d’assegurar que les empreses estan preparades per actuar en un entorn digital. Per això, és essencial fer un esforç decidit per la preparació i dotació de les pimes a el desenvolupament digital. Especialment rellevant en aquest context és la dotació de solucions de teletreball i la compra i leasing d’equipament i serveis per a la digitalització.

Ajornament de la hipoteca, préstec o crèdit

Moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques contractades per a la compra de l’habitatge principal, dels préstecs no hipotecaris i de les targetes de crèdit que poden demanar les famílies que pateixin una reducció en els seus ingressos per causa de la COVID-19.

Menú