1. Inici
  2. /
  3. Atenció al consumidor

Atenció al consumidor

En aquest apartat hi trobareu, desglossada per temes, informació sobre els drets que teniu com a persones consumidores si heu patit afectacions derivades de la Covid-19. Per a més informació podeu contactar via correu electrònic a: consum@plaestany.cat i consultar la web de l’Agència Catalana del Consum http://consum.gencat.cat

Com presentar una reclamació: procediment i terminis

Atenció al consumidor

A conseqüència de l’estat d’alarma, les fases de desescalada i l’etapa de represa per la crisi de la COVID-19, les persones consumidores podem patir afectacions derivades de l’adquisició de productes i/o contractacions de serveis. Si no és possible arribar a un acord, us expliquem com reclamar.

Compensació de títols de transport.

Atenció al consumidor
  Des del 10 de juliol i fins el 31 de desembre de 2020 és pot sol·licitar la compensació de títols de transport ATM amb caducitat temporal (T-MES, T-50/30, T-10/30 o T70/90 FM/FN) actius (començats però no caducats) entre els dies 13 i 20 de març de 2020, ambdós inclosos.…

Viatges combinats

Atenció al consumidor

Si teniu contractat un viatge combinat ( és a dir, un paquet que combina almenys dos dels següents elements: transport, allotjament, altres serveis turístics ) a un preu global, amb un únic organitzador responsable i aquest l’ha cancel·lat el viatge o esdevé impossible fer-lo per les limitacions aplicades a causa del covid-19: teniu dret a la devolució dels imports pagats.

Telefonia i internet

Atenció al consumidor

Si un abonat té un deute amb un operador de telefonia o internet relatiu a una factura presentada entre el 14 de març i el 30 de juny (ambdós inclosos), pot sol·licitar un fraccionament i ajornament del deute.

Transport aeri

Atenció al consumidor

Si la companyia aèria us comunica la cancel·lació d’un vol que teníeu contractat o no podeu viatjar com a conseqüència de les restriccions establertes a causa de la covid-19 teniu dret a la devolució de l’import pagat.La companyia aèria també us pot oferir un bo o un val substitutori al reemborsament, però sempre teniu dret a optar per la devolució de l’import si així ho preferiu.

Serveis que es paguen per quotes

Atenció al consumidor

Pel que fa als serveis de tracte successiu ( gimnasos, acadèmies, escoles, etc ), les quotes dels quals hagin estat abonades i no s’hagin pogut gaudir com a conseqüència de les mesures adoptades durant l’estat d’alarma i durant les fases posteriors de desescalada i l’etapa actual de represa, el prestador del servei podrà oferir la opció de gaudir del servei posteriorment o descomptar la quantitat de les futures quotes a imputar per la prestació del servei.
En el cas que l’usuari/a no accepti alternatives, se li hauran de retornar els imports ja abonats en la part corresponent al període del servei no prestat per l’esmentada causa.

Allotjaments turístics

Atenció al consumidor

En els casos en què s’han fixat limitacions a la mobilitat o confinaments que impedeixen que els consumidors puguin gaudir de serveis ja contractats, es pot reclamar el retorn dels diners.

Subministraments bàsics: llum

Atenció al consumidor

No es podrà suspendre el subministrament de llum a cap consumidor excepte per qüestions de seguretat.
Es prorroga de forma automàtica fins al 15 de setembre de 2020 la vigència de l’abonament social.

Menú