1. Inici
  2. /
  3. Atenció al consumidor
  4. (Pàgina 3)

Atenció al consumidor

En aquest apartat hi trobareu, desglossada per temes, informació sobre els drets que teniu com a persones consumidores si heu patit afectacions derivades de la Covid-19. Per a més informació podeu contactar via correu electrònic a: consum@plaestany.cat i consultar la web de l’Agència Catalana del Consum http://consum.gencat.cat

Habitatge: arrendaments

En els contractes d’habitatge: queden suspesos els procediments de desnonament i dels llançaments per a llars vulnerables sense alternativa d’habitatge. S’estableix una pròrroga extraordinària dels contractes d’arrendament d’habitatge habitual. S’aplica una moratòria, ajornament, un fraccionament de les quotes o una reducció de la renda, pel que fa al pagament del lloguer per part de les persones vulnerables, sempre que el propietari de l’habitatge sigui un gran tenidor.

Devolució de productes: terminis

Durant la vigència de l’estat d’alarma es va interrompre el termini per a la devolució de productes comprats mitjançant qualsevol modalitat (establiment físic o on-line). El còmput dels terminis es va reprendre a la finalització de l’estat d’alarma.

Com presentar una reclamació: procediment i terminis

A conseqüència de l’estat d’alarma, les fases de desescalada i l’etapa de represa per la crisi de la COVID-19, les persones consumidores podem patir afectacions derivades de l’adquisició de productes i/o contractacions de serveis. Si no és possible arribar a un acord, us expliquem com reclamar.

Serveis funeraris

Els preus dels serveis funeraris durant el període d’estat d’alarma, no podien ser superiors als preus vigents amb anterioritat a el 14 de març de 2020. Si heu abonat quantitats superiors a les autoritzades o un servei no prestat, l’empresa haurà de retornar-vos la diferència. Disposeu d’un termini de 6 mesos des de la finalització de l’estat d’alarma per reclamar a l’empresa el corresponent reemborsament.

Menú