1. Inici
  2. /
  3. Sector turístic

Sector turístic

A continuació es fa un recull de les ajudes i de les mesures extraordinàries impulsades per les administracions que puguin ser d’interès per a les empreses i professionals del sector del turisme, per tal de fer front a la crisi ocasionada per la Covid-19

Línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per les conseqüències de la COVID-19

Sector turístic
Concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l’evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat. Persones o entitats beneficiàries Poden ser persones beneficiàries d’aquesta subvenció les persones…

Línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Sector turístic
Persones o entitats beneficiàries Poden ser persones beneficiàries d’aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI…
Menú