Com presentar una reclamació: procediment i terminis

A conseqüència de l’estat d’alarma, les fases de desescalada i l’etapa de represa per la crisi de la COVID-19, les persones consumidores podem patir afectacions derivades de l’adquisició de productes i/o contractacions de serveis.

En primer lloc, s’aconsella que les persones consumidores i les empreses amb les que tenen un conflicte, arribin a acords mutus i trobin solucions pactades que puguin ser beneficioses per ambdues parts ( prestació del servei amb posterioritat, vals per gastar més endavant, inclusió de beneficis extres, etc…)

Ara bé, les persones afectades tenen el dret de recuperar els imports pagats pels serveis que no hagin pogut tenir.

Quins són els terminis per reclamar si no es respecten els meus drets?

Teniu fins a 14 dies per reclamar a partir de la impossible execució del servei i sempre de manera que en quedi constància. Podeu adreçar-vos a l’empresa mitjançant el full oficial de reclamacions, la bústia de reclamacions en línia de l’empresa, un correu electrònic, un burofax, etc…

Quin termini té l’empresa per respondre’m?

L’empresa disposa de 60 dies (a comptar des de la data de la presentació de la vostra reclamació i, en tot cas, només començarà a comptar a partir de la data de l’incompliment del contracte) per oferir-vos una solució. Si no arribeu a cap acord, l’empresa us ha de retornar els imports pagats en un termini màxim de 14 dies, tret de les despeses de gestió que hagi tingut i que ha de presentar degudament desglossades i justificades.

I si l’empresa no compleix?

Si passats aquests terminis l’empresa no us respon, no arribeu a un acord o bé no compleix amb el que vau pactar, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres de la següent manera:

Mail: consum@plaestany.cat

Telèfons: 972573550 / 972583258

o mitjançant el formulari web formulari web de l’Agència Catalana del Consum. Des dels organismes públics de consum es tramitarà la vostra reclamació mitjançant els mecanismes de resolució alternativa de conflictes, que són sistemes gratuïts i voluntaris per a ambdues parts.

Així mateix disposeu de l’enllaç al canal de youtube on cada dia de 12h a 13h la ciutadania pot formular consultes de consum: https://www.youtube.com/user/consumcat

Menú