Convocatòria Ajuts a Activitats i Instal·lacions d’Educació en el Lleure

Els ajuts es concediran en un import fix, en un pagament únic, quan es resolgui la convocatòria, en funció de la modalitat de l’ajut que se sol·liciti.

  • Modalitat A, per a activitats d’educació en el lleure en cap de setmana, 500 euros (en el cas de federacions i coordinadores d’entitats, 500 euros per cada centre o agrupament adscrit).
  • Modalitat B, per al lleure educatiu entre setmana i les activitats extraescolars, 3.500 euros per sol·licitant.
  • Modalitat C, per a titulars o gestors o gestores d’instal·lacions juvenils registrades, 5.000 euros per sol·licitant.

Es pot presentar una sol·licitud per cada modalitat de l’ajut sempre que se’n compleixin els requisits.

Poden acollir-se a aquesta convocatòria les entitats, empreses, associacions, federacions, centres docents privats i les persones treballadores autònomes dels sectors de l’educació en el lleure i de les activitats extraescolars que compleixin els requisits, segons cada modalitat d’ajut.

Les entitats interessades poden presentar les sol·licituds des de les 9 hores del 3 de desembre fins a les 20 hores de l’11 de desembre de 2020.

La informació sobre la sol·licitud d’aquests ajuts i l’enllaç al tràmit corresponent els trobareu a la pàgina web que ha fet educació sobre el tema.

Més informació 

Menú