Es prohibeix el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública

En defecte de l’ordenança municipal específica que ho reguli, es prohibeix, per raons de salut pública, a tot el territori de Catalunya, el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i la resta d’espais oberts al públic.

Aquesta prohibició no afecta el consum en locals o espais autoritzats per la corresponent llicència.

L’entrada en vigor de la prohibició és 29 de juliol de 2020.

Per a més informació aquí

Menú