Contractació de joves en pràctiques per a entitats del lleure educatiu

En data 30/06/2020  s’ha publicat la RESOLUCIÓ TSF/1526/2020, de 26 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de les subvencions destinades a contractar persones joves en pràctiques per a entitats d’educació en el lleure inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut, així com les empreses del sector del lleure educatiu que correspon a un dels ajuts que establerts al DECRET LLEI 21/2020, de 2 de juny, de mesures urgents de caràcter econòmic, cultural i social.

Entitats beneficiaries:

Poden presentar-s’hi les entitats sense ànim de lucre (les federacions i coordinadores, però també els esplais i agrupaments de base), inscrites al Cens d’Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut, així com les empreses del sector del lleure educatiu.

Destinat a:

Persones joves majors d’edat i menors de 30 anys, que acreditin la possessió d’alguna de les titulacions o certificats de professionalitat que els capacita per a la pràctica professional de les activitats del lleure educatiu.

Termini:

5 dies hàbils per a presentar-se a la convocatòria, des de l’endemà de la seva publicació al DOGC

 

Menú