Línia de subvenció per a professionals del sector turístic afectats econòmicament pel COVID-19

L’objectiu dels ajuts és garantir la continuïtat de l’activitat dels autònoms i microempreses de l’àmbit del turisme afectades econòmicament per la COVID-19.

A qui va dirigit:
A autònoms i microempreses, que compleixin els requisits establerts i que desenvolupin una d’aquestes activitats:

  • Establiments d’allotjament turístic: establiment hotelers, apartaments turístics, càmpings, establiments de turisme rural.
  • Empreses turístiques de mediació: agències receptives amb seu central a Catalunya, Destination managers companyies, Organitzadors professionals de congressos i explotadors d’habitatges d’ús turístics.
  • Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori.
  • Guies de turisme habilitats.

Aquesta línia d’ajuts exclou expressament els establiments de restauració i allotjaments juvenils.

Per a més informació:
ORDRE EMC/39/2020, de 13 d’abril: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8112/1792088.pdf
Reial Decret 463/2020, de 14 de març https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf

SUSPESA LA PRESENTACIÓ DE NOVES SOL•LICITUDS https://canalempresa.gencat.cat/ca/integraciodepartamentaltramit/tramit/PerTemes/Subvencions-per-a-microempreses-i-professionals-del-sector-turistic-afectats-per-la-COVID-19

Menú