Línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Persones o entitats beneficiàries

  • Poden ser persones beneficiàries d’aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:
  1. a) Guies de turisme de Catalunya habilitats.
  2. b) Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
  3. c) Explotadors d’habitatges d’ús turístic.
  4. d) Agències de viatges. e) Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades al territori tot enriquint l’experiència dels visitants als quals principalment adrecen les propostes.

També s’entenen incloses les activitats següents: Congressos i turisme de reunions. Rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions. Senderisme. Cicloturisme. Enoturisme. Ecoturisme. Activitats aquàtiques i nàutiques. Activitats desenvolupades en parcs de natura, aquàtics i temàtics.

Quantia dels ajuts

  • La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària.
  • Els guies de turisme de Catalunya habilitats rebran la quantia de 1.000,00 euros.
  • La resta de col·lectius beneficiaris rebran les quanties següents:

Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 treballadors: 2.500,00 euros.

Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 treballadors: 5.000,00 euros.

Empreses amb una mitjana de més de 50 treballadors: 10.000,00 euros.

Més informació aquí

Menú