Noticies

Ajuts per als centres d’activitats marítimes afectats per les restriccions de l’activitat com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19

Subvencions pels centres d’activitats marítimes afectats econòmicament per les restriccions de l’activitat com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID19 en l’àmbit de les activitats marítimes recreatives a Catalunya, a fi de pal·liar els efectes negatius derivats de la crisi sanitària, compensar l’evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat

Ajuts destinats a les explotacions agràries de la flor i la planta ornamental, del sector cunícola i de l’avicultura, les empreses d’avicultura de carn i les explotacions d’ensinistrament i pràctica eqüestres.

Ajuts per cobrir les necessitats de liquiditat de les explotacions agràries del sector de la flor i la planta ornamental, del sector cunícola i de l’avicultura de producció de carn, les empreses integradores d’explotacions d’avicultura de carn i les explotacions del sector equí classificades com a explotacions especials per a l’ensinistrament i la pràctica qüestres

Ampliació de l’import màxim inicial de la dotació pressupostària de la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19

S’amplia l’import que preveu la Resolució EMC/1317/2020, de 9 de juny, per la qual es fa pública la convocatòria de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya

Compensació de títols de transport.

  Des del 10 de juliol i fins el 31 de desembre de 2020 és pot sol·licitar la compensació de títols de transport ATM amb caducitat temporal (T-MES, T-50/30, T-10/30 o T70/90 FM/FN) actius (començats però no caducats) entre els dies 13 i 20 de març de 2020, ambdós inclosos.…

Consells per un Sant Joan diferent

Guies

Fem un Sant Joan diferent amb grups reduïts, amb la família i els amics, però amb molta precaució, tant per evitar  possibles contagis de la COVID-19 com per evitar els accidents fent un mal ús del material pirotècnic.

Ajuts a la contractació de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania

L’objectiu és la concessió d’ajuts a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat igual o superior al 33%; persones en situació o en risc d’exclusió social prèviament contractades per empreses d’inserció i persones beneficiaries de la renda garantida de ciutadania (RGC)

Aprovació inicial de les bases de la 4a edició del concurs per a l’obtenció de la marca Girona Excel·lent- Segell de Qualitat Agroalimentària (2021-2021)

L’objecte del concurs és seleccionar i distingir productes agroalimentaris de màxima qualitat de les comarques de Girona, vinculats al territori i a factors de tradició, innovació i qualitat, per promocionar-los i per oferir a les empreses que els produeixen serveis de promoció i creixement empresarial

Menú