Noticies

Línia de subvencions per a autònoms i empreses del sector turístic de Catalunya afectades econòmicament per les conseqüències de la COVID-19.

Sector turístic
Persones o entitats beneficiàries Poden ser persones beneficiàries d’aquesta subvenció les persones professionals autònomes i les empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’impost d’activitats econòmiques que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin incloses en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI…

Bases reguladores de la línia de subvencions per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament per la COVID-19.

Cndicions per a la concessió de subvencions a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció afectades econòmicament per la situació de crisis ocasionada per la COVID-19 per tal de poder fer efectiva la continuïtat de la seva activitat amb el manteniment dels treballadors/ores amb contracte indefinit.

Ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o temporal Glòria de gener de 2020

Avui el Departament d’Agricultura Ramaderia i Pesca  ha convocat els ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d’octubre de 2019 o pel  temporal Glòria de gener de 2020, d’acord amb les bases reguladores aprovades en l’Ordre ARP/70/2020, de 29 de maig. Podeu consultar els requisits per poder-hi accedir…

Guia Joves i Habitatge: mesures urgents durant el COVID19

Arran de l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol a causa de la pandèmia de la COVID-19 s’han aprovat unes mesures per atendre les dificultats que puguin tenir els joves (també per a la ciutadania en general) en el manteniment i el pagament de l’habitatge derivades d’aquesta situació, a través d’un…

Viatges combinats

Si teniu contractat un viatge combinat ( és a dir, un paquet que combina almenys dos dels següents elements: transport, allotjament, altres serveis turístics ) a un preu global, amb un únic organitzador responsable i aquest l’ha cancel·lat el viatge o esdevé impossible fer-lo per les limitacions aplicades a causa del covid-19: teniu dret a la devolució dels imports pagats.

Ingrés Mínim Vital

Ajuts socials

L’Ingrés Mínim Vital és una prestació dirigida a persones vulnerables que es trobin en risc de pobresa o d’exclusió social

Programa Acelera per a la digitalització de Pimes

Una de les qüestions principals que aquesta crisi està posant de manifest és la necessitat d’assegurar que les empreses estan preparades per actuar en un entorn digital. Per això, és essencial fer un esforç decidit per la preparació i dotació de les pimes a el desenvolupament digital. Especialment rellevant en aquest context és la dotació de solucions de teletreball i la compra i leasing d’equipament i serveis per a la digitalització.

Ajornament de la hipoteca, préstec o crèdit

Moratòria en el pagament de les quotes de les hipoteques contractades per a la compra de l’habitatge principal, dels préstecs no hipotecaris i de les targetes de crèdit que poden demanar les famílies que pateixin una reducció en els seus ingressos per causa de la COVID-19.

Menú