Pla Estratègic del Món Rural

Ja està disponible la memòria del Pla Estratègic del Món Rural del Pla de l’Estany.

El Pla està elaborat per la Càtedra de Geografia i Pensament Territorial de la Universitat de Girona i apunta 4 línies estratègiques en producte local, agents agroalimentaris, territori i governança.

És pot consultar aquí

Menú