Subsidi per a persones treballadores de la llar que hagin perdut ingressos

Qui ho pot sol·licitar?

El subsidi és per a persones empleades de la llar que hagin vist reduïda la seva jornada o hagin deixat de prestar serveis en algun dels domicilis en els quals treballen o en tots.

S’aplicarà a totes aquelles persones que estiguessin d’alta en aquest règim especial abans de l’estat d’alarma.

 Quins són els terminis?

A partir del 5 de maig fins a un mes des que finalitzi l’estat d’alarma.

En què consisteix?

L’ajut consisteix en el 70% de la base cotitzable que s’ha deixat de percebre (ja sigui tot, en cas d’acomiadament, o una part en cas de reducció de jornada) tenint en compte el mes anterior.

En ambdós supòsits, no podrà ser superior al Salari Mínim Interprofessional (SMI), de 950 euros al mes.

Què cal fer? 

Per sol·licitar-ho, s’haurà de presentar al SEPE la sol·licitud al costat de declaracions responsables de tots els ocupadors, tant els que han rebaixat o cessat la seva activitat o l’han acomiadat com aquells que mantinguin seus serveis, acreditant quant li paguen.

És compatible amb la resta d’ajuts?

No és compatible amb:

Persones que tinguin altres treballs o activitats que superin aquests 950 euros.

Incapacitat temporal.

Disposar del permís retribuït recuperable.

 

Més informació

L’ajut es cobrarà el dia deu de cada mes però la resolució dona un màxim de tres mesos per donar llum verda o no a cada sol·licitud.

 

Consulta tota la informació:

Menú