Subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda

S’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i la moda amb la finalitat de promocionar i impulsar el sector comercial i de serveis, i fomentar la competitivitat i la qualitat d’aquests sectors i en l’àmbit de la moda amb la finalitat de donar suport a la internacionalització de les marques catalanes de moda, la comercialització dels seus productes, la sostenibilitat i la tecnologia aplicada a la indústria de la moda (fash-tech).

Quins programes contempla la subvenció?

  1. Programa de suport a les entitats representatives del sector del comerç.
  2. Programa de suport a la xarxa associativa de comerç, artesania i moda.
  3. Programa de suport en el procés de transformació digital de les empreses.
  4. Programa de suport per a la obertura de comerços i de suport a la reforma i millora d’establiments.
  5. Programa de suport a projectes per a l’activació comercial a municipis amb alta dependència turística.
  6. Programa de suport als municipis en l’àmbit del comerç.
  7. Programa de suport per a la creació i definició de les Àrees de Promoció Econòmiques Urbanes (APEUS).
  8. Programa per a la reactivació i transformació de la moda catalana.

Quina és la quantia dels ajuts?

La quantia dependrà de les diferents línies d’actuació definides en l’Annex 2 de la Resolució.

Com ho puc sol·licitar?

Les sol·licituds es presentaran per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació que preveuen aquestes bases, si escau, a través del Canal Empresa (http://canalempresa.gencat.cat).

La identificació de la persona sol·licitant es farà a través dels sistemes de signatura electrònica admesos per la Seu electrònica i que es poden consultar a: https://seu.gencat.cat/ca/certificats-sistemes-signatura-electronica-seu.html

Més informació aquí

Menú