Subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil

En què consisteix?

En la subvenció d’un import fix de fins a 10.000,00 euros per a cada jove que es doni d’alta de manera ininterrompuda al règim de la Seguretat Social dels treballadors autònoms o mutualitat del col·legi professional corresponent durant un període de 12 mesos per garantir uns ingressos mínims a l’autònom a l’inici de la seva activitat econòmica.

Quin termini tinc per presentar sol·licituds?

Des de l’11 de juny de 2020 fins el 15 d’octubre de 2020.

Qui ho pot sol·licitar?

Poden sol·licitar aquests ajuts els i les joves, prèviament inscrits al programa de Garantia Juvenil, que es donin d’alta com a treballadors autònoms des de l’1 de setembre de 2019 fins a la data màxima de presentació de sol·licituds de subvenció que estableix el punt 4 de la part dispositiva de la present Resolució de convocatòria de subvencions.

Per a més informació aquí

Ampliació de terminis per presentar sol·licituds

Menú