Subvencions per als cellers amb denominació d’origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19

Es fa pública la convocatòria anticipada per a l’any 2021 de la línia de subvencions per als cellers amb denominació d’origen afectats econòmicament per la crisi sanitària provocada per la COVID-19

Qui pot demanar els ajuts?

els cellers inscrits en alguna de les denominacions d’origen de Catalunya que tinguin treballadors/ores d’alta afiliats al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altri agraris en algun moment del període inclòs entre l’entrada en vigor de l’esmentat Reial decret 463/2020, de 14 de març, i el 31 de desembre de 2020.

Quina és la quantia dels ajuts?

– La subvenció consisteix en una aportació màxima de 1.200,00 euros per cada treballador/a d’alta al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altri agraris en algun moment del període inclòs entre l’entrada en vigor el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 (BOE núm. 67, de 14.3.2020), i el 31 de desembre de 2020.

– L’import de la subvenció serà en funció de la durada de l’alta de cada treballador/a al Sistema especial per a treballadors/ores per compte d’altri agraris:

  1. a) De 900,00 euros per una durada d’entre 2 i menys de 4 mesos.
  2. b) De 1.200,00 euros per una durada de 4 mesos o més.

– L’import màxim de la subvenció per cada persona beneficiària és de 6.000,00 euros

Fins quant tinc temps de demanar-lo?

El termini de presentació de les sol·licituds restarà obert fins al 17 de desembre de 2020, a les 12.00 h, o fins a exhaurir el pressupost per a aquest concepte

Per a més informació aquí

Menú