Telefonia i internet

Informació sobre ajornament en el pagament de les factures

Si un abonat té un deute amb un operador de telefonia o internet relatiu a una factura presentada entre el 14 de març i el 30 de juny (ambdós inclosos), pot sol·licitar un fraccionament i ajornament del deute.

Les condicions són:

  • La divisió serà lineal en els mesos ajornats
  • El termini per fer pagaments fraccionats serà de 6 mesos, llevat que s’acordi lliurement amb l’operador un període diferent (que pot ser més llarg o més curt).
  • No es cobraran interessos de demora i no es requerirà cap garantia per a la divisió i l’ajornament.

Els abonats amb factures impagades, tant si sol·liciten i accepten el fraccionament i ajornament com si no el sol·liciten ni l’accepten, no podran mantenir els números assignats en cas d’un canvi d’operador (portabilitat) durant la vigència del deute.

Però sí tenen dret a conservar els números si han comunicat a l’operador una no conformitat amb la factura, i no havent obtingut una resposta satisfactòria per part de l’empresa, han presentat una reclamació a un organisme oficial.

Menú