Viatges a països amb restriccions d’entrada per la COVID-19

En els darrers dies, diversos països estan fixant restriccions d’entrada a les persones que viatgin des de l’Estat espanyol i, alguns d’ells, han decretat quarantenes obligatòries. Podeu consultar el llistat de països que estableixen restriccions al següent enllaç: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Si teniu contractat un viatge a alguna d’aquestes destinacions, com que en el lloc de destí es donen circumstàncies inevitables i extraordinàries que afecten significativament el desenvolupament del viatge, teniu dret a resoldre el contracte abans del seu inici i recuperar els imports que hagueu pagat.

En el cas de serveis solts, com ara excursions, reserves d’allotjaments o lloguer de vehicles, si els heu contractat a través d’empreses que operen aquí en el nostre país, i no es poden realitzar, tenint en compte les quarantenes esmentades, teniu dret al retorn dels diners abonats.

Si, en canvi, els heu contractat directament amb empreses del país de destí, us aplicaran la normativa vigent en el país en qüestió.

Podeu consultar com reclamar la devolució dels imports pagats a l’apartat: Com presentar una reclamació: procediment i terminis

Menú