Viatges combinats


Si teniu contractat un viatge combinat ( és a dir, un paquet que combina almenys dos dels següents elements: transport, allotjament, altres serveis turístics ) a un preu global, amb un únic organitzador responsable:

A què tinc dret si l’organitzador ha cancel·lat el viatge o aquest esdevé impossible fer-lo per les limitacions aplicades a causa del covid-19?

Teniu dret a la devolució dels imports pagats que l’organitzador encara no hagi pagat als proveïdors, o aquells imports que els proveïdors ja haguessin retornat als organitzadors.

Si el viatge ja s’ha cancel·lat, teniu 14 dies, a comptar des del 4 de juny de 2020, per reclamar a l’empresa el reemborsament dels diners. Si encara no ha arribat la data del viatge, els 14 dies per reclamar comptaran a partir del moment en què resulti impossible realitzar-lo.

Si la data del viatge era anterior al 4 de juny i no vàreu reclamar en aquell moment, podeu fer-ho ara i, en aquest cas, l’empresa té un mes per respondre-us.

En cas que la quantia retornada fos parcial, l’empresa us pot fer un val o bo, de la part no recuperada, amb validesa d’un any a partir del  21 de juny de 2020 (data de finalització de l’estat d’alerta). Si no el feu servir durant aquest període, podeu demanar la devolució dels diners, que us han de ser retornats en un termini màxim de 60 dies.

Tinc dret a rebre una compensació econòmica?

La persona consumidora no té dret a cap tipus compensació addicional donat que l’organitzador s’ha vist en la impossibilitat d’executar el contracte per circumstàncies inevitables i extraordinàries.

A què tinc dret si vull cancel·lar un viatge combinat que havia contractat abans de l’estat d’alarma perquè el lloc de destí està afectat pel COVID-19? 

La normativa que regula aquests tipus de contractes preveu que quan concorrin circumstàncies inevitables i extraordinàries al lloc de destinació o als voltants que afectin de manera significativa l’execució del viatge combinat o el transport de passatgers al lloc de destinació, el viatger té dret a resoldre el contracte abans del seu inici sense pagar cap penalització. 

En aquest cas, el viatger té dret al reemborsament complet de qualsevol pagament efectuat, d’acord amb els paràmetres descrits al punt anterior, però no a una compensació addicional.

Suspensió de viatges de turisme per l’IMSERSO 

Per tal de sol·licitar l’abonament dels imports pagats s’ha de seguir el procediment de reclamació indicat a la seva pàgina web: IMSERSO

Menú